إذاعة فتاوى الشيخ ابن عثيمين

●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●
MOROCCO ▂▃▅▇█▓▒░۩۞۩ ۩۞۩░▒▓█▇▅▃▂


embed google mapBlandt andet har strejken ført til, at flyselskabet Ryanair har aflyst 220 flyvninger fra og til det franske, mens udvalgte flyvninger med SAS, Norwegian, Air France og EasyJet må aflyses til og fra lufthavnen i København.
Ifølge branchemediet Check-In begyndte strejken sent søndag aften og er sat til at vare frem til tirsdag morgen klokken 6.

ju

Insert here the the html code of your table

Place a descriptive text here

MAROC Text


Powered By EsinIslam.Com


Hvad er Koranen?
Koranen (“Qor-Ann”) er et Budskab fra Allah (swt) til menneskeheden. Det blev overført til os i en kæde, der startede fra den Almægtige selv (swt) til englen Gabriel til profeten Muhammad (saw). Dette budskab blev givet til Profeten (saw) i stykker over en periode, der spænder over ca. 23 år (610 CE til 632 CE). Profeten (saw) var 40 år gammel, da Koranen begyndte at blive åbenbaret for ham, og han var 63, da åbenbaringen var afsluttet. Sproget i den oprindelige besked var arabisk, men det er blevet oversat til mange andre sprog.

Koranen er en af de to kilder, der danner grundlaget for islam. Den anden kilde er Profetens Sunnah (saw). Det, der adskiller Koranen fra sunnaen, er primært dens form. I modsætning til Sunnah er Koranen bogstaveligt talt Allahs ord (swt), mens Sunnah var inspireret af Allah, men ordlyden og handlingerne er Profetens (saw). Koranen er ikke blevet udtrykt ved hjælp af noget menneskes ord. Dens ordlyd er bogstav for bogstav fastsat af ingen andre end Allah.

Profeten Muhammad (saw) var Allahs sidste Sendebud til menneskeheden, og derfor er Koranen det sidste Budskab, som Allah (swt) har sendt til os. Dens forgængere som Toraen, Salmerne og Evangelierne er alle blevet erstattet. Det er en forpligtelse – og velsignelse – for alle, der hører om Koranen og islam, at undersøge den og vurdere den selv. Allah (swt) har garanteret, at Han vil beskytte Koranen mod menneskelig manipulation, og nutidens læsere kan finde nøjagtige kopier af den over hele verden. Koranen i dag er den samme som Koranen åbenbaret til Muhammed (saw) for 1400 år siden.


مــومــومحمــد رئيس الجمعية الثقافية الـدنماركية المغــربية


Denne hjemmeside er primært tiltænkt DMKFs medlemmer. På denne hjemmeside kan medlemmerne orientere sig om nyheder og planlagte aktiviteter i foreningen. De kan desuden se billeder fra afholdte begivenheder i foreningen. Derudover indeholder hjemmesiden information om foreningen (bestyrelsen, lokalitet, eksistensgrundlag), som kan ses af personer uden tilknytning til foreningen. Du kan sende en forespørgsel/besked til DMKF via vores Email på hjemmesiden (eksempelvis hvis du har ris eller ros til denne hjemmeside)..,.”
“Vores forening er en dansk-marokkansk kulturforening der består af frivillige borgere, som er med til at arrangere forskellige kulturelle aktiviteter, fester, arrangementer m.m. som kan komme alle til gode. Alle skal føle sig velkommen, da foreningen er både for voksne og børn i alle alder. Foreningen er godkendt af AKB Hedemarken samt Albertslund kommune. Foreningens formål er at alle skal have mulighed for at kunne medvirke i den marokkanske kultur. Heri menes at få kendskab til hvad den marokkanske kultur indebærer samt inspiration Tilmelding til foreningen Du kan tilmelde dig foreningen ved at sende en e-mail til foreningens formand og kontaktperson:.
Text Example

الجمعية الثقــافية الدنماركية المغربية

Sample text…

HTML codes
HTML code

Table Cell Table Cell

RAMADAN MUBARAK

background color

This is a purple paragraph.

Ambitioni dedisse scripsisse iudicaretur. Cras mattis iudicium purus sit amet fermentum. Donec sed odio operae, eu vulputate felis rhoncus. Praeterea iter est quasdam res quas ex communi. At nos hinc posthac, sitientis piros Afros. Petierunt uti sibi concilium totius Galliae in diem certam indicere. Cras mattis iudicium purus sit amet fermentum.


This is footer text

Ambitioni dedisse scripsisse iudicaretur. Cras mattis iudicium purus sit amet fermentum. Donec sed odio operae, eu vulputate felis rhoncus. Praeterea iter est quasdam res quas ex communi. At nos hinc posthac, sitientis piros Afros. Petierunt uti sibi concilium totius Galliae in diem certam indicere. Cras mattis iudicium purus sit amet fermentum.

I am using a color name to assign a color to this text


Heading with background color

In this case, the style attribute is placed within the h1 tag. (Inline method)


CatPhotoApp

A cute orange cat lying on its back.

Kitty ipsum dolor sit amet, shed everywhere shed everywhere stretching attack your ankles chase the red dot, hairball run catnip eat the grass sniff.

Purr jump eat the grass rip the couch scratched sunbathe, shed everywhere rip the couch sleep in the sink fluffy fur catnip scratched.


Blah blah

More blah blah

↑ container ↑

↓ hr ↓


↑ hr ↑

↓ container ↓