OM ISLAM


إذاعة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد للقران الكريم – المصحف المجود

Religion er for Gud og kærlighed er for alle
 
بِسْمِ الله الرَحْمَانِ الرَحٍيمِ

الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ كًامِلًا
Makkah TV Live Online 24/7 Medina TV Live Online 24/7

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم {اَللَهُ لا إِلَهَ إلا هو اَلحي ُ القَيَوم لا تأخذه سِنَةٌ ولا نوْمٌ لَّهُ مَا فيِِ السَمَاوَاتِ وَمَا في اَلأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَينَ أَيدِيهِمْ ِوَمَا خَلْفَهم وَلا َيُحِيطُونَ بشَيءٍ مِنْ علمِهِ إِلاَ بِمَا شَآء وَسعَ كُرْسِيُّهُ السَمَاوَاتِ وَالأَرضِ وَلاَ يَؤُدُه حِفْظُهُمَا وَهُوَ العَليُّ العَظِيمُ}
    KORT OM ISLAM

Islam og muslimer

Ordet ‘Islam‘ er et arabisk ord og kommer af roden “s-l-m”, hvis betydning er både fred og overgivelse. Islam betyder at opnå fred gennem overgivelse til Gud. At overgive sig til Gud eller at tjene Gud vil sige, at have tro på Ham, som Han selv har udtrykt det, og at efterleve Hans lære. Islam er en fuldstændig accept  af læren og vejledningen fra Gud, dvs. at overgive sig til hvad Gud ønsker fra os.

En person, der erklærer sin tro på islam, kaldes på arabisk en “muslim“, altså ‘en, der udøver islam’. En muslim er en person, der frivilligt og med imødekommenhed accepterer Guds enestående position og bestræber sig på at organisere sit liv i overensstemmelse med læren fra Gud. Han eller hun arbejder også for, at etablere en retfærdig og ligeværdig social orden i samfundet, som reflekterer Guds anbefalinger.

Muslimer foretrækker ofte at bruge ordet Allah frem for Gud. Ordet Allah kan ikke bøjes i hverken tal eller køn eller skrives med stort eller småt. Der er kun Én Gud, og det er for muslimerne, den samme Gud som jøder og kristne tilbeder.

Samme budskab

Islam er ikke en ny religion. I sin essens formidler islam det samme budskab, som Gud åbenbarede til alle Sine profeter gennem historien.

“Sig: Vi har tro på Gud og det, der er åbenbaret til os, og det, der blev åbenbaret til Abraham og Ismail og Isak og Jakob og stammerne, og som blev givet Moses og Jesus og til profeterne fra deres Gud. Vi gør ingen forskel på dem, og til Ham overgiver vi os.”
– Koranen 3:83

Islam har eksisteret altid, fra det første menneske blev skabt til i dag. Budskabet, der blev åbenbaret til Muhammad (fred være med ham), den sidste profet, er islam i dets samlede, komplette, endelige form. Der kommer ikke flere vejledninger eller profeter fra Gud.

Gud er Én

Islam lærer os om enheden og suveræniteten af Gud, som har givet mennesket en mening i forhold til universet og en plads i det. Denne tro frigør mennesket fra stjernetegn og overtro og gør ham bevidst om kun Én almægtig Gud. Troen på Én Gud fordrer, at vi ser på hele menneskeheden som én familie uanset farve, klasse, race, køn eller territorier. Islam afviser ideen om et ‘udvalgt folk’ og gør troen på Gud samt udførelse af gode gerninger den eneste vej til succes. Således åbner islam en direkte vej mellem mennesket og Gud uden mellemled.

Mennesket og det frie valg

Mennesket er det højeste i Guds skabelse. Mennesket vælger selv sin vej gennem livet. Skabt med det højeste potentiale er mennesket sat på jorden med en relativ fri vilje til at handle og foretage sine valg. Gud har vist den rette vej, og profeten Muhammads liv udgør et perfekt eksempel. Menneskets succes og frelse ligger i at følge dem. Guds lov, nævnt i Koranen og eksemplificeret igennem Profeten, er excellent i alle henseender. Det er gyldigt for et hvert menneske på jorden uanset status, magt, farve, køn, tid osv.

Livet efter døden

Denne verden er ifølge islam et sted for prøvelser, og mennesket bliver dømt efter, hvordan det klarer disse prøvelser. Mennesket er ansvarlig over for Gud for alt, hvad han eller hun foretager sig på jorden. Livet på jorden vil ende en dag, og efter det vil et nyt liv efter døden begynde. Det vil være i livet efter døden, at mennesket vil blive belønnet eller straffet for sine gerninger og ugerninger. Gud vil dømme alle på Dommens Dag og sende ham eller hende enten i Haven, et sted med fred og velsignelse, eller i Ilden, et sted med lidelse og straf.

Koran og Hadith

Koranen er de sidste åbenbarede ord fra Gud. Koranen bekræfter og fuldender den guddommelige vejledning til menneskeheden. Koranens budskab er for enhver fra Profetens tid for halvandet tusinde år siden og indtil det sidste menneske på jorden dør. Koranen er islams fundamentale og primære kilde og omhandler begreber som troslære, moralitet, menneskets historie, tilbedelse, viden, visdom, Gud-menneske-relation og menneskelige relationer i alle aspekter. Denne lære udgør et solidt system, hvorpå forståelsen af godt og ondt, social retfærdighed, økonomi, politik, lovgivning, jura, aftaler og relationer kan bygges.

Profeten Muhammad selv kunne hverken læse eller skrive. Koranen blev åbenbaret for ham stykke for stykke over en periode på 23 år. Han lærte Koranteksterne udenad, og de blev nedskrevet af hans følgere under hans supervision. Den originale og komplette arabiske tekst af Koranen er til rådighed for enhver på det originale sprog, det blev åbenbaret i. Oversættelser (af meningen) af Koranen er tilgængelige overalt.

Hadith, også kaldet Profetens tradition, er læren, udsagnene og handlingerne af profeten Muhammad minutiøst overbragt og samlet af hans hengivne følgere. Profetens praksis og formaninger forklarer og uddyber Koranen og viser, hvordan Koranen bør forstås og efterleves af mennesker.

Tilbedelse

Islam lærer at tilbede Gud, at vide om Ham og at elske Ham, at handle efter Hans anbefalinger i enhver henseende i livet, at støtte det gode og forhindre det onde og undertrykkelse, at foretage almisser og retfærdighed, og at tjene Ham ved at tjene menneskeheden. Sammen med det ydre, handlingen, er det det indre, åndeligheden og hensigten, der er afgørende for, om en handling er god eller ond. Koranen præsenterer begreberne på denne måde:

“Det er ikke retskaffenhed, om du vender dit ansigt mod øst eller vest. Men retskaffen er den:
Som tror på Gud, den sidste dag, på englene, på bogen og på profeterne,
Og som giver sin rigdom ud af kærlighed til Ham (Gud) til sit slægtsfolk, til forældreløse, til trængende, til vejfarende, til dem, der forespørger, og til dem, der køber slaver fri.
Og som foretager rette tilbedelse og betaler fattigskat.
Og som holder deres aftaler, når de indgår dem.
Og som er tålmodige under prøvelser med uvished, ulykker og tider med nød.
Disse er de oprigtige. Disse er de Gudfrygtige.”
– Koranen 2:177

Islamisk livsstil

Islam giver konkret vejledning til efterfølgelse for alle mennesker i alle afskygninger af livet. Vejledningen, islam giver, er omfattende og inkluderer de sociale, økonomiske, politiske, moralske og spirituelle aspekter af livet. Koranen minder mennesket om formålet med livet på Jorden og hans pligter overfor sig selv, sin familie og bekendte, sit samfund, sine medmennesker og sin Skaber. Mennesket har fået vejledning til at føre et formålsfyldt liv og med sin eksistens omsætte livet til et højere ideal. I islam er mennesket en integreret helhed og ikke en samling af fragmenterede, konkurrerende brudstykker. Det hellige og det sekulære, det verdslige og det åndelige, er ikke separate dele af mennesket, det er forenet i menneskets natur.

Historisk perspektiv

Muhammad (fred være med ham) blev født i 570 e.Kr. i Mekkah i Arabien. I sin voksenalder drog Muhammad ofte ud i isolation for at meditere og finde svar på de eksistentielle spørgsmål. Han modtog den første åbenbaring i en alder af fyrre år. Så snart han startede med at forkynde islam, blev han og hans følgere forfulgt og udsat for voldsomme trængsler. Han blev da beordret til at migrere til Medinah, en anden by i Arabien, nogle dagsrejser fra Mekkah. Gennem en kort periode på 23 år fuldendte han sin profetmission og døde i en alder af 63 år. Han blev begravet i byen Medinah, hvor hans grav stadig kan ses. Hans grav besøges af mange millioner mennesker hvert år. Muhammad efterlod sig ingen rigdom eller ejendom. Han levede et perfekt liv, og statuerede et eksempel for hele menneskeheden. Hans liv illustrerer, hvordan et menneske bør leve sit liv i henhold til Guds vejledning i Koranen.

Logisk appel

Islam er en simpel, rationel og praktisk religion. Guds enhed, Muhammads profetskab og troen på livet efter døden er de basale trosartikler. Der er intet hierarki af præster, ingen halvguder og ingen lukkede eller hemmelige loger eller skrifter. Alle kan direkte og uhindret læse Koranen og overføre dets budskaber til deres eget liv.

Islam står for den gyldne middelvej, og målet er at frembringe et moralsk menneske der tjener et retfærdigt samfund.

“Vores Gud, giv os det bedste i denne verden og det bedste i den næste verden.”
– Koranen 2:201

At følge islam er at overgive sig til kun Én, Gud, vores Skaber, og opnå fred derigennem.

Kilder

Bearbejdet udgave af Islam at a Glance, World Assembly of Muslim Youth.
Alle muslimer skal foretage en pilgrimsrejse til Mekka
Hvert år samles millioner af muslimer fra hele verden under pilgrimsfærden til Mekka i Saudi-Arabien, som ses som en symbolsk, rituel understregning af, at alle muslimer er lige for Allah.
Én af islams fem hellige pligter er, at muslimer skal foretage en pilgrimsrejse (Hajj) til Mekka, mindst én gang i livet i den tolvte måned i islamiske kalender.
Pilgrimsfærden bringer deltagerne fra Kabaen i Mekka, gennem ørkenen og til Arafat-bjerget.

* Hajj består af en række faste ritualer.

– Ritualet begynder med en bøn, ‘Talbiya Du’a’ ved Miqat uden for Mekka. Her ifører man sig også de hvide klæder, ‘Ihram’.

– Dernæst skal man gå rundt om den kubiske Ka’ba syv gange, hvorefter man drikker af Zamzam-brøndens vand og går mellem højene Safa og Marwa syv gange.

– Derefter starter selve hajj på den 8. dag i den 12. måned.

– Pilgrimme begynder ved at stille sig i bøn i Arafatdalen, hvor der også samles kastesten. Disse sten kastes mod de såkaldte Jamraat-søjler, som skal repræsentere djævlen.

– Dernæst slagtes et lam, og mændene barberer hovedet, mens kvinderne klipper en lok af deres hår.

– Det hele slutter den 12. dag i måneden, hvor mange også besøger profet-moskéen.
* En række retningslinjer skal overholdes for at deltage i hajj.

– En pilgrim skal under hajj være i et stadie af renhed, ‘Ihram’ og må fremsige en erklæring og i øvrigt være iklædt hvide klæder. Desuden må man ikke klippe eller barbere sig forud for hajj, ikke have sex, ikke bruge deodorant eller duftolier, slås eller skændes, slå ihjel eller jage.

– Det er forbudt for kvinder at tildække ansigtet, ligesom det er forbudt for mænd at bære klæder med syninger.


Pilgrim JABAL AARAFA