OM ISLAM


Profeten (fvmh) sagde: Ro er fra Allah mens hastværk er fra satan. Dagens Hadith er fra: Tirmidhi

اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبرهيم إنك حميد مجيد
omislam

bismi


Bismillahi Al-Rahman Al-Raheem


I Allahs navn, Den Nådige, Den Barmhjertige
Islam historisk perspektiv

Islam begyndte med begivenhederne i mennesket på Jorden – mere præcist, på tidspunktet for dets oprettelse og fald. Allah skabte Adam og Eva, bede dem om at tilbede Ham, og at de skal leve et liv i lydighed mod den guddommelige vilje.

De Fem Søjler

De fem søjler i islam er en vigtig stiftelse. De hjælper muslimer med at opbygge styrke og Iman (fromhed, tro). Alle muslimer der er i stand til det, er forpligtet til at udføre disse søjler, som en del af deres tro.

Shahada – Erklæring af tro
Salaat – Bøn
Zakaat – Almisse
Sawm – Faste
Hajj – Pilgrimsrejse

Shahada – Erklæring af tro.
En muslim reciterer ofte: “Der er ingen Gud, foruden Allah og Muhammad er hans sendebud”. At tro på Enheden af Allah påhviler alle muslimer: Der er ingen som Ham, og ingen sammenligning er værdig. Den anden del af Shahada er at erkende, at profeten Muhammad (fvmh) er en Allahs Sendebud og alle profeternes sejl.

Salaat – Bøn
Den anden søjle i Islam er oprettelsen af de fem daglige bønner, ofte kaldet; Salaat/Salaah/Namaz. Bønnen er hvor muslimer bedst kan huske og kommunikere med Allah. Disse bønner kommer med nærmere fastsatte tidspunkter og skal udføres på bestemte måder.

Zakaat – Almisse
Zakaat på arabisk, betyder at ‘rense’. En del af muslimernes besparelser er doneret til de fattige og undertrykte af samfundet, en gang om året. Kun hvis vedkommende selv er i stand til at give almisse. Der er specifikke beregninger for fastsættelse af Zakaat, og det kan kun blive givet til visse grupper af mennesker.

Sawm – Faste
Den obligatoriske faste foregår under Ramadanen. Fokus er flyttet fra det materielle til det åndelige. Ingen mad, drikke eller intimt samvær er tilladt i dagtimerne. Undtagelser af fastende omfatter dem der er syge, ældre, rejser og kvinder i menstruationsperioden, gravide eller ammende.

Hajj – pilgrimsrejse
Pilgrimsfærden til Mekka, som begynder den 8. dag i Dhu’l-Hijjah, bør foretages mindst en gang i livet, hvis man er fysisk og økonomisk i stand til dette. Muslimer bærer enkle hvide beklædninger og afstår fra bestemte aktiviteter. Der er en række ritualer, der praktiserer at huske profeten Abraham og hans søn Ismail (fvmd). Hajj slutter med Festen Eid ul-Adha, hvor man ofre dyr. Hajj er den søjle som kun skal udføres 1 gang i livet, hvis man er i stand til det.

.

Bandeord

I Allahs navn, Den Nådige, Den Barmhjertige.
Det er blevet aldeles normalt og tit forekommende for os muslimer at bruge bandeord til højre og venstre i dag. Endda uden at vi tænker over det. Dette er trist, men desværre sandt.

Ord som ”sgu”, ”kraftedeme”, ”for fanden”, ”for helvedet”, ”fuck” osv. er blevet ord, som mange muslimer bruger om så vi er på de sociale medier, sender sms’er eller taler til hinanden.

Hvordan kan det egentligt være, at disse bandeord er blevet en del af vores liv og sprog?
Man skulle tro, at det kun er meget uvidne muslimer, eller dem som er mindre praktiserende, som benytter sig af disse ord. Men nej, dette ses desværre også hos de unge, som er praktiserende. Sørgeligt, men et faktum!

Langt de fleste af os, ved egentlig ikke hvad betydningen af disse bandeord som vi ytrer er. Vi ved, at de er bandeord, men definitionen på ordene er vi ofte uvidne om.

Hvis vi KENDTE TIL BETYDNINGEN AF DISSE ORD, som vi ytrer hele tiden, så ville vi ikke ytre dem OVERHOVEDET. Vi ville holde os langt væk fra dem, idet nogle af bandeordene er direkte shirk (afgudsdyrkeri), mens andre er en forbandelse mod ens selv.

Du kan derfor læse definitionerne på nogle af de bandeord, i håb om at dette vil få os til at reflektere og i sidste ende medfører, at vi stopper med at bruge dem, in sha’a Allah:

1) Sgu: Sammentrækning af ”så gud”, afkortning af ”så gud hjælpe mig”.

2) Fandeme: Sammentrækning af ”fanden (shaytan) tage mig”.

3) Hold kæft: ”Kæft” er beslægtet med kæbe og bruges for at udtrykke stærk forargelse, afstandtagen, overraskelse eller anden følelse.

4) Sateme: Sammentrækning af ”satan (shaytan) tage mig”.

5) Kraftedeme: Første led er omdannet af kræft, egentlig betyder ”kræft æde mig”, dvs. ”må kræften æde mig” – Subhan’Allah, vi laver dua for at kræft skal æde os!

6) For satan: Satan

7) For helvedet: Helvede

8) For fanden: Fanden

9) Dæleme: Sammentrækning af ”djævlen tage mig”.

10) (For) Søren: Forskønnende (altså at gøre det smukt) omskrivning af satan. (dvs. et fancy ord for satan)

11) Damn: Har flere betydninger, blandt andet: ”to doom to eternal punishment or condemt to Hell” og ”to swear at or curse” – Subhan’Allah, hvem er vi til at dømme nogen til helvedet?

12) Pokkers: Pokker er en gammel tysk betegnelse for ‘kopper, udslæt og syfilis’, og det er en af de sygdomme man kan inddrage i bandeord.

Er du chokeret og forbavset over betydningen af disse bandeord? I så fald, så skal du begynde at træne din tunge til at holde dig langt fra dem.

Qur’an og Sunnah har en masse beviser på det forkerte ved at bande. Her er nogle hadith, for at gøre det klart:

Berettet af Muadh ibn Jabal:

Jeg sagde: “O Allahs Sendebud, fortæl mig om en gerning, der vil få mig i paradis og beskytte mig fra helvedes ild.” Han ﷺ sagde: sagde: “Du har spurgt mig om en stor ting, ikke desto mindre er det let for den, Allah Den Almægtige gør det nemt for. Du skal tilbede Allah uden at associere nogen som helst partner med Ham, du skal opretholde bønnen, du skal betale almisse, du skal faste i Ramadhan og du skal tage på pilgrimsfærd til Huset [2].” Så sagde Han ﷺ: “Skal jeg ikke vise dig godhedens porte? Fasten er et skjold, almisse sletter synd ligesom vand slukker ild, og når en mand beder i nattens mulm og mørke.” Så reciterede Han ﷺ:

”Tatajaafaa djunubuhum indtil jazaa’an bima kanu yaamalun” [As-Sajdah 16-17]

Så sagde Han ﷺ: “Skal jeg ikke fortælle dig om sagens kerne, dens søjle og dens top?” Jeg sagde: “Jo Allahs Sendebud.” “Kernen af sagen er Islam, søjlen er bønnen og toppen er Jihad.” Så sagde Han ﷺ: “Skal jeg ikke fortælle dig, hvad der kontrollerer alt dette?” Jeg sagde: “Jo, Allahs Sendebud.” Han ﷺ tog om sin tunge og sagde: “Behersk denne!” Jeg sagde: “O Allahs Sendebud! Bliver vi da draget til ansvar for det vi siger?” Han ﷺ sagde: “Må din mor miste dig, O Muadh! [dvs. Hvad sker der for dig?] Findes der noget andet, end høsten af deres tunger, som får folk til at vælte på ansigtet – [eller Han ﷺ sagde] på næsen – i Helvedets ild?”

Kilde: Tirmidhi (hadith hasan sahih)

Berettet af Abdullah ibn Umar:

Allahs Sendebud ﷺ sagde: “Den troende er ikke en der forbander andre.”

Kilde: Tirmidhi (hadith hasan)

Læs hvad den Almægtige siger i Al-Quran:

”(Remember!) that the two receivers (recording angels) receive (each human being), one sitting on the right and one on the left (to note his or her actions). Not a word does he (or she) utter, but there is a watcher by him ready (to record it). [Sura Qaf, vers 17-18]

Kære søskende i Islam, sandelig bliver alt det, som vi ytrer skrevet ned, så lad os være påpasselig med det, som vi siger. Må Allah beskytte os fra alt det onde, Ameen.

Sahih.dk – Artiklen må frit kopieres og deles.sahih


qur

koran DK

البث المباشر لـ قناة القرآن الكريم ( مكة المكرمة)

Profeten Muhammed (slw) Udtalelser Om Dommedagen !!)


أخي في الله : تعليقك يهمني جدا ويزيد من عزيمتي لتقديم المزيد فأرجو كتابة رأيك