HEDEMARKENif there is a picture or video belonging to someone please contact us


HEDEMARKEN
ET ALMENNYTTIGT BOLIGBYGGERI I ALBERTSLUND

hedem

GHETTO-LISTEN

Hedemarken er fra den 1. december 2018 er ikke med på listen for udsatte boligområder (Tidligere kendt som “Ghetto-listen”).

Det er glædeligt, at vi efter 2 år på listen, nu ikke længere er opført på den. Vi skal nu bestræbe os på, at vi ikke kommer på listen igen. Det er kun små marginaler der gør, at vi ikke er på listen mere.

På skemaet herunder fremgår det hvilke bebyggelser der står på listen pr. 1. december 2018, og hvilke bebyggelser der er fjernet. Det er positivt, at flere bebyggelser er faldet ud, end der er kommet nye til, så forhåbentlig er nogle af de tiltag der bliver foretaget, især omkring det boligsociale område, og de tiltag som kommunerne gør medvirkende til dette.

Hedemarkens afdelingsbestyrelse vil godt ønske beboerne tillykke med, at vi ikke figurerer på listen mere. Men vi skal samtidig være opmærksomme på, at der ikke skal ret meget til for at vi igen kommer på listen.
Her er listen overbebyggelser der står på listen pr. 1. december 2018


VIDEOER AF AKTIVITETER


HEDEMARKEN

Hvad er Hedemarken ?
Hedemarken er opført i årene 1968-69 og består af i alt 891 boliger.
Bebyggelsen har mange grønne områder med legefaciliteter til børn i alle aldre. Centralt i bebyggelsen ligger ”Den Røde Plads” med daginstitution, et værested for unge mellem 10-18 år samt Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken. Derudover rummer pladsen også beboerhus og ejendomskontor.

Hvad sker der i Hedemarken ?
Hedemarken har mange faste sociale traditioner som julefest, sankthansfest og fastelavnsfest. Derudover er der mange frivillige foreninger i området og en tøj og bogcafé.

Den boligsociale indsats i Hedemarken
Hedemarken er som det eneste nye område kommet med i helhedsplanen 2013-2016.
Der er i området ansat en aktivitetskoordinator som en del af det boligsociale projekt.
Der skal særligt arbejdes med tre indsatsområder:

– Udvikling af beboerdemokratiet skal fokusere på, at afdelingsbestyrelsen bliver mere repræsentativ i forhold til beboersammensætningen. Derudover skal afdelingsbestyrelsen og andre frivillige kompetenceløftes og blandt andet tilbydes kurser.

– Netværk for udsatte beboere. Der skal ske en afdækning af hvilke udsatte grupper, der er i området og herefter skal der arbejdes på at etablere fællesskaber og eventuel en rådgivning.

– Etablering af nære fællesskaber skal være med til at udvikle fællesskabsfølelsen og lysten til at engagere sig i sti nærområde gennem en række aktiviteter. Disse fællesskaber skulle gerne skabe grobund for opgangsfællesskaber.
Aktivitetskoordinatoren
Aktivitetskoordinatoren sidder i Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken. Hvis du ønsker at høre mere om indsatsen eller har ideer til aktiviteter så kontakt aktivitetskoordinatoren.

 

Lone Kaas
Hedemarksvej 14
tlf: 6035 4671
lka@bo-vest.dk


Socialøkonomisk virksomhed

Vi driver virksomhed med social værdiskabelse som den vigtigste rettesnor. VOKS er forankret i Hedemarken i Albertslund kommune, hvor der er mange personer der er ekskluderet fra arbejdsmarkedet pga. fysiske, psykiske og sociale problemer. Vi tilbyder en lokal og tryg træningsplatform, hvor aktivitetsparate kan prøve sig selv af og udvikle deres personlige og faglige kompetencer.

14 December 2019 holdte Hedemarken en fest for frivillige, for at takke dem for deres indsats, her blev der uddelt diplomer til de frivillige. Hedemarkens formand Rene Løfqvist, takkede de frivillige for deres gode arbejde da der blev holdt 50 års jubilæum for Hedemarken. Det glæder os at samarbejde med frivillige, og ønsker at flere vil være en del af fællesskabet og det frivillige arbejde.
Dansk marokkansk kulturforenings formand Mohamed Moumou tog også del i festen, og var med til at takke de frivillige, og specielt et stort tak til Hedemarkens beboer og formand, Rene Løfqvist.

VIDEO OM HEDEMARKEN ALBERTSLUND

OM HEDEMARKEN


Hedemarkens beboer julefest 1 December 2018

.


[easingslider id=”19387″]
<center> FASTLAVN I HEDEMARKEN 3 MARTS 2019</center>
Diplomoverrækkelse til Frivillig deltagere