DMKF-INFORMATION

Foreningens medlemmer indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Dmkf til afholdelse lørdag d. 18. Marts 2023 kl. 13:00