Godt nyt for alle de frivillige i Hedemarken!


Myndighedernes forskrifter skal til enhver tid overholdes.
Sker dette ikke, kan afdelingsbestyrelsen beslutte at lukke aktiviten ned igen.
Husk at holde jer opdateret løbende på ændringer!

Pr. 21. april 2021: 10 personer indendørs og 50 personer udendørs

Frivillige aktiviteter der bruger C-salen: Max 10 mennesker indendørs og 50 udendørs i haven.

Frivillige i Bagehytten: Max 2 personer i hytten af gangen.

Frivillige der bruger Nyvej 17: Max 9 personer indendørs.