news

mk
hedemarken

BØRNEFESTUGE FOR FULD MUSIK
Som altid åbnede årets Børnefestuge med vores elskede Hjemstavnssang. Omkring 2500 børn og voksne skrålede med, da vi i formiddags var samlet i Kongsholmparken og sang festen i gang!

HEDEMARKENS FRIVILLIG FESTEN

HEDEMARKENS FRIVILLIG FESTEN
HEDEMARKENS FRIVILLIG FESTENHvis du bliver valgt til en afdelingsbestyrelse, er du valgt af beboerne i din afdeling, og du skal derfor varetage alle beboeres interesser. Med andre ord er du samtlige beboeres tillidsmand, når der skal træffes beslutninger i bestyrelsen.
Sammen med de andre bestyrelsesmedlemmer vil du være ansvarlig for, at aktiviteter der er vedtaget i årets budget, bliver igangsat og gennemført. Ofte uddelegeres dette arbejde i praksis, så du fx bliver ansvarlig for sommerfesten, mens et andet bestyrelsesmedlem indhenter tilbud på nye gynger til legepladsen.
Budgettet bliver dermed omdrejningspunktet for dit arbejde i bestyrelsen. Det er her, du sammen med resten af bestyrelsen fastlægger aktivitetsniveauet i afdelingen indenfor rammerne af budgettet.

.